Частно начално училище
"Милеа"

От всяка възможност - умение!

Първото в България училище с мисията да синхронизира държавните образователни стандарти и сензорно-базирания обучителен подход в иновативна концепция за успех сред децата в училищна възраст. Училището, което ще влезе в сърцето на всяко дете, защото владее неговия език и ще превърне всяка възможност в умение!