Ученето е комплексно понятие. В една дума „Учене“ хората включват десетки други понятия – академични знания, качества, умения, изисквания, съзряване, развитие, успех, интелект, очаквания, мечти за бъдещето, емоции. Всички тези думи и представи за ученето са НАШИ- на възрастните.

На „детски език“ ученето звучи различно, но често възрастните налагат на децата своя „превод“. За детето ученето е приключение, удоволствие от споделеното време и емоции, любопитство, чувство за успешност и желание за самоусъвършенстване.

Важно е училището и учителите да отговорят на детските потребности за учене. Сензорно-базираният обучителен подход е най-лесният и ефективен начин учебният процес да включва това, което децата разбират и влагат в думата „учене“. Детето трябва да бъде активен участник в процеса на подбор на учебния материал, овладяването му и прилагането на наученото.

Основната концепция на този подход е, че детето е личност и като такава е не просто „отворен съд“, който да запълним с информация преподавайки, а система от компоненти – тяло и сетива, емоционалност, когниция.

Сензорно-базираният обучителен подход включва целенасочена работа за развитие и на трите компонента, които са взаимосвързани и зависими . Следвайки този подход учителят трябва първо да се погрижи за:

  1. Тяло и сетива /как и къде е седнало детето, под какъв ъгъл възприема текста, каква сензорна среда и стимули помагат и затрудняват уменията му да се концентрира и мн.др./
  2. Емоционалност /дали се чувства успешно в процеса на учене, дали е прието и пълноценно включено в учебния процес, всяко дете МОЖЕ и силните страни в неговото развитие трябва да бъдат отчетени и използвани в процеса на обучение/
  3. Когато се погрижим за 1. и 2. Полагаме основите на 3. или когнитивните умения.