Училищна програма

Ученето през движение, преживяване и инициативност е нашият подход за изграждането на образователни умения на учениците.

Програмата за училище „Милеа“ за учениците от начален етап на образование, залага на учене през преживяване, усещане и движение. Тя подкрепя децата да възприемат и разбират учебния процес като част от детския им свят – активно, спокойно, вълнуващо, интересно и свободно.

Програмата на училище „Милеа“ е базирана на държавните образователни изисквания и стандарти и на сензорно-базирания подход. Основните предмети включват:

За първи и втори клас – Български език и литература, Математика, Околен свят, Технологии и предприемачество, Музика,Изобразително изкуство, Физическо възпитание и Игра

За трети и четвърти клас – Български език и литература, Математика, Английски език, Човекът и обществото, Човекът и природата, Музика, Изобразително изкуство, Информационни технологии, Физическо възпитание и Игра.

Програма за предучилищна група „Милеа“ е формирана в посока развитие на начални математически умения, логическо мислене, подготвителни занимания по български език и Околен свят. Заниманията са насочени към изграждането на социални към, комуникативни и игрови умения,както и постепенно усвояване на умения и знания, които ще им позволят да продължат в първи клас. Акцентира се върху двигателното развитие и игровата дейност в този период като важни фактори за сформирането на детската психика.

Различната обучителна среда в училище „ Милеа“ подпомага образованието на децата и изграждането на толерантност и разбиране, защото създава условия за учениците със специфични обучителни потребности да се чувстват приети като всички деца.

 

Ден в училище

Учебният ден започва в 08:00 часа и приключва в 14:00 часа. Всеки ден учебният процес започва за всички деца с двигателни игри и музика , независимо от възрастта им. По време на училищния ден децата прекарват почивките си играейки в сетивния двор навън.

За деца със специални образователни потребности се изготвя индивидуален обучителен план, който може да е с различна времева рамка.

Във времето за личен избор всяко от децата избира кое свое умения да развива – умението може да е от различно естество – рисуване, математика, изразяване, гимнастика и др.