Процедура за прием:

 • Кандидатстване и подаване на документи (Информационна карта+Заявление) за новата учебна година – от 1 до 31 март се изпращат на  priem@milea.bg.
 • Лично внимание и среща с всяко семейство и всяко дете – по предварително уговорен график.
 • Обявяване на приема за новата учебна година – до края на месец април.
 • Сключване на договор за обучение за новата учебна година – до края на месец май.
 • За подадените след 1 юни заявления се изготвя списък на допълнителните кандидати за прием, и в случай на освобождаване на място, се приемат деца от листата на чакащите.

Условия за прием:

 • Мотивирано желание на родителите и готовност да приемат стила и принципите на работа в Частно начално училище “Милеа”.
 • Толерантни и етични взаимоотношения във всички аспекти на общуване и взаимодействие.
 • Среща-разговор и анализиране /учители-родители/ личностните особености на детето и готовността му да постъпи в Подготвителна група „Милеа“.

Необходими документи за записване:

 • Заявление и сключен договор за обучение.
 • Копие от акта за раждане на детето.
 • Информационна карта.
 • Пакет от медицински документи:
 •  
  • Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
  • Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България;
  • Други

Изтегляне на документи за кандидатстване от тук: Информационна карта+Заявление