Прием в Частно начално училище “Милеа”

Условията за прием включват:

 • Мотивирано желание на родителите и готовност да приемат училищната политика, стила и принципите на работа в Частнo начално училище “Милеа”;
 • Толерантни и етични взаимоотношения във всички аспекти на общуване и взаимодействие;

Процедура за прием на бъдещи първокласници:

 • Подаване на заявление и иформационна карта за прием – от 1 до 31 март на priem@milea.bg ;
 • Среща-разговор със семейството – по предварителен график;
 • Обявяване на приема за новата учебна година – до края на месец април;
 • Сключване на договор за обучение – до края на месец май;
 • С приоритет се приемат децата, завършили Подготвителна група в ЧНУ “Милеа”.

Процедура за записване и преподписване на договор за обучение на ученици, които се обучават в ЧНУ „МИЛЕА“:

 • Подаване на заявление – от 1 до 31 март на priem@milea.bg;
 • Сключване на договор за обучение – до края на края на месец юни

Процедура за прием на ученици, при преместване от други училища:

 • Наличие на свободно място в съответния клас;
 • Подаване на заявление и информационна карта за прием в съответния клас;
 • Среща-разговор със семейството ;
 • Сключване на договор за обучение.

Необходими документи за записване:

 • Заявление и сключен договор за обучение;
 • Копие от акта за раждане на детето;
 • Удостоверение за завършена подготвителна група – за прием в І клас;
 • Удостоверение за преместване и характеристика на ученика от предходното училище – за прием на ученици от II до IV клас;
 • Пакет от медицински документи:
 • Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 • Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България;
 • Други

 

Изтегляне на документи за кандидатстване от тук: Информационна карта+Заявление