Писмо до Благодетел

Център за езиково и говорно развитие „Милеа“ от 2011 година работи с деца, на които им е трудно да покрият настоящите държавни образователните стандарти, деца с аутизъм, синдром на Аспергер, хиперактивност и дефицит на вниманието, синдром на Даун и други. През тези години сме били свидетели на успехите им, както и на вдъхновението, което справяйки се те носят на нас като техни обучители, на близките си и на обществото, което цени образовани и приобщени граждани. Осигуряваме безплатни консултации и терапии на деца в неравностойно икономическо положение и на техните родители.

Сдружение Частно начално училище „Милеа” с нестопанска цел и в обществена полза е създадено през 2018 г. с мисията да бъде посланик на промяната в образованието за всяко дете. Идеята на това ново за България училище е да бъде Училище-Ментор в областта на приобщаващото образование. Сдружение начално училище „Милеа“ приема образованието като свобода и сила, и всяко дете трябва да има достъп до него. Целта му е да развива и стимулира стандартните възможности на децата, посредством откриване на нестандартните такива.

През 2018г. Столична голяма община и община „Красно село“, застанаха зад нашата идея и предоставиха на Сдружението сграда, която отговаря на стандартите на Министерво на образованието и науката и на нашата концепция за УЧИЛИЩЕ „Милеа“.

Сградата е бивша детска градина вече със статут на училище, с великолепен двор и функционални помещения. На този етап училището е планирано до 4-и клас, с капацитет от 40 деца, с които ще работят екип от учители, специални педагози, логопеди, психолози, сензорен терапевт, кинезитерапевт, поведенчески терапевт и музикален педагог. Ще се акцентира върху начина, методите и възприемането на учебна програма и включването на родителите в образователния процес, което стимулира естественото развитие на детето и неговата уникалност.

Създаден е Фонд за набиране на средства за обучението на деца от социално слаби семейства, като средствата ще покриват всички нужди на децата свързани с тяхното образование.

Реализирането на нашата кауза ще помогне на близките на тези деца да се върнат на работа и да имат социален живот. Вярваме, че успехите на тези определени като трудни деца ще достигнат до повече хора и резултата от усилията на всички страни в този процес – ще вдъхнови обществото да е по- креативно и приемащо.

До момента сме направили ремонт на сградата, но се нуждаем от изграждане на физкултурен салон, обзавеждане за класните стаи и от специфично оборудване за рехабилитация и спорт.

Подкрепяйки ни, Вие ще осигурите новото образование, иновативното обучение, развитие и игри на децата, които много често отпадат от системата. Заедно с Вашата помощ ще поставим основите на техния бъдещ успех!

Всяко дете може да постигне повече – с обич, разбиране, подкрепа и нестандартно мислене!

БЛАГОДАРИМ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО!

IBAN: BG63 BPBI 8170 1606 3944 98

Банка: Пощенска банка 

Бенефициент: Сдружение “Частно начално училище „Милеа”

С благодарност за огромните сърца на всички дарители!

Милена Паунова

www.milea.bg, тел. 088 6681303, тел. 02/4885734