Кои сме ние?

Първото в България училище с мисията да синхронизира държавните образователни стандарти и сензорно-базирания обучителен подход в иновативна концепция за успех сред децата в училищна възраст. Училището, което ще влезе в сърцето на всяко дете, защото владее неговия език и ще превърне всяка възможност в умение!

Училище, което предлага подкрепа и приемане на различните стилове на учене и стимулира развитието на естествения потенциал на детето, позволявайки му да запази своята уникална идентичност и потребност от игра и движение, и най-вече да усъвършенства своите образователни умения всеки ден.

Идеята

От години център за езиково и говорно развитие „Милеа“ работи с деца, за който държавните образователни стандарти са предизвикателство. Включвайки комплексен метод на работа, мултидисциплинарен екип и добре структурирана образователна среда, постигнахме значим напредък в цялостното развитие на децата. Именно той е нашият мотив и ВДЪХНОВЕНИЕ да продължим напред. Благодарим и на родителите, които ни се довериха и настояха това училище да се случи.

Мисия

Училище „Милеа“ си поставя за цел да въведе сензорно-базираният обучителен подход като подкрепящ метод в българското училище и да докаже, че той помага на децата да се чувстват мотивирани и успешни в началният етап на тяхното образование.

Визия

Училище „Милеа“ предоставя възможност на всяко дете да се обучава в мотивираща и въздействаща учебна среда, с иновативен начин на преподаване – сензорно-базирания обучителен подход .

Достъп до качествено образование и терапевтични услуги за всички деца със специални образователни потребности

Образователна среда

Структурирана образователна среда, специално адаптирана към естествената потребност от движение и учене на нашите ученици. Специално избрана материална база, която да стимулира АКТИВНО учене, комуникативно и когнитивно развитие.

Адаптирани класни стаи

Визуална подкрепа /графици за деня, за занятия и мн.др./

Индивидуални чинове /адаптирани към нуждите на всеки ученик – използвайки ликра, тежки възглавнички, тежки елечета и играчки, баланс възглавнички, стол-топка, статични педали и др./

„Кът за релакс“

Интерактивни дъски във всяка класна стая

Специално оборудвана зала за сензорна терапия и ерготерапия

Мултидисциплинарен екип

Учители начална и предучилищна педагогика

Специални педагози

Монтесори педагог

Поведенчески терапевт

Психолози

Логопеди

Ерготерапевти

Училище“ Милеа“ предоставя достъп до следните образователни и терапевтични подходи

Сензорна терапия базирана на Айрис подхода, Ерготерапия

TLP, Spectrum и inTime програми за стимулиране на слуховата преработка

Методът Glenn Doman за Глобално четене

Поведенческа терапия

Монтесори педагогика Montessori educational approach

PECS – система за комуникация чрез размяна на картинки

EAP – Терапия с помощта на коне

Brain Gim