Директор

Даваме на децата спокойна, подкрепяща и иновативна среда, много любов и внимание.

светла
„Имам дългогодишен педагогически стаж като учител по музика и специален педагог. Затова и интересите ми свързани с музиката и музикотерапията, като част от терапевтичната програма на децата са големи. Участвала съм в редица семинари и курсове свързани с влияние на музиката върху развитието на мозъка при децата. Но най – важното, което ние им даваме е спокойна, подкрепяща и иновативна среда, много любов и внимание.“