Изпълнителен Директор

Децата събират в едно – мечтите и стремежите ми.

даниела
Даниела Търнева е съосновател и изпълнителен директор на ЧНУ „Милеа“. Тя е магистър логопед, а професионалните й интереси са насочени в областта на обучителните трудности , терапията на говорни и езикови дефицити, както и артикулационни нарушения в детска възраст. „ Икономическото ми образование е фундаментът, на който стъпвам при менажирането на работата ми в училището. Тясната ми специализация в областта на логопедията пък е онази област от познанието, с която съм необходима и полезна в конкретната работа с децата. Те са тези,на които с отворено сърце отдавам любовта, знанието и опита си. Децата събират в едно – мечтите и стремежите ми.“