Милена Паунова – магистър логопед

          Казвам се Милена Паунова , създател съм на логопедичен център” Милеа”. Когато ме приеха да уча логопедия изобщо нямах представа какво ми предстои. Казах си :ще уча една година пък после ще се прехвърля в мечтаната психология. Е, не се прехвърлих и сега съм щастлива с професията, която имам, защото тя ме срещна и продължава да ме среща с невероятни съдби и хора. Хора със специални потребности, хора с различни умове, преживявания и нагласи. Да откриеш нестандартна възможност, да имаш търпението и разбирането, да мотивираш изпълнението й е процес носещ удовлетворение и награда – наградата да видиш в очите на детето доверие и радост от постигнатото умение. Това е водещата идея и цел за мен и моя екип, който се състои от няколко прекрасни дами, с които ежедневно се изправяме пред предизвикателството, че няма невъзможни неща.

         Днес нагласите и отношението на обществото към специалните и различните е в процес на промяна. Тези хора вече не са така невидими както преди. Развитите държави с добри практики в образованието,бизнеса и социалната сфера отдавна са прескочили всички страхове и предразсъдъци , които у нас идват главно от Незнанието и нежеланието за разбиране, че хората със специални потребности могат да учат, работят и творят.

Вярвам, че различните умове са път към израстване на обществото ни.

Живеем в матрица, но има хора които са извън нея.Благодарение на тях човешкото у нас ще се съхрани.

 

    Казвам се Росица Йорданова. Завършила съм специална педагогика, модул логопедия, а година по-късно и психология. През 2013г. Придобих специалност клинична психология и към момента съм докторант в СУ „Св. Климент Охридски”.Специализирала съм в метода на Монтесори, в когнитивно-поведенческата и семейна психотерапия. Участвала съм в редица конференции и семинари с водещи лектори в областта на езиково-говорното и психично развитие.

От 2009г работя с деца със специални образователни потребности и с техните семейства.

 

        Казвам се Даниела Търнева и съм логопед. Работата ми е свързана предимно с децата от предучилищна и училищна възраст. Професионалните ми интересите са насочени в областта на обучителните трудности в писането и четенето , превенцията и терапията на говорни и езикови дефицити . Работя с нарушения в артикулацията при деца и възрастни.

Участник съм в редица курсове и семинари по изброените теми.